Suomen Ufotutkijoiden pääsivulle

Paranormaalien tapausten ilmoituslomake

Paranormaalilla ilmiöllä tarkoitetaan sellaista tapahtumaa, jonka aikana kokija aistii jotakin selittämätöntä tai saa paikkansa pitävää tietoa selittämättömällä tavalla.

Parapsykologian tutkimuksen edistymisen kannalta on tärkeää, että jokainen tehty havainto tulee tutkijoiden tietoon. Paras tapa havainnon ilmoittamiseen on täyttää tämä sivu. Sivu on laadittu siten, että tärkeimmät havaintoon liittyvät seikat tulevat esiin. Jos et ole vielä ilmoittanut omasta kokemuksestasi, ole ystävällinen ja tee se nyt. Henkilötietoja ei julkaista ilman asianomaisen lupaa.Tätä lomaketta käsitteleviä kenttätutkijoita sitoo vaitiolovelvollisuus.

Puhelintieto on pakollinen täytettävä. Lisäksi tapahtumaselostuksista ainakin yksi on täytettävä.

Henkilötiedot

Etu- ja sukunimi:

Lähiosoite:

Postinumero ja -toimipaikka:

Puhelinnumerot suuntanumeroineen (*):

Sähköpostiosoite ja/tai kotisivun osoite:

Syntymävuosi:

Ikä havaintohetkellä:

Koulutus:

Ammatti:

Harrastukset:

Havaintopaikka, ellei kotonasi

Havaintopaikan nimi

Kylä tai kaupunginosa

Kunta tai kaupunki

Milloin havainto/kokemus tapahtui?

Jos et muista havaintosi tapahtuma-aikaa, täytä alue kuitenkin niin tarkasti kuin mahdollista. Voit käyttää myös aikamääreitä: kevät-talvi, kevät, alkukesä, loppukesä, syksy ja lopputalvi. Monesti myös muiden ajankohtaan liittyvien tapahtumien muisteleminen auttaa ajan tarkemmassa määrittämisessä.

Kellonaika (hh: mm)

Päiväys (pv, kk, vuosi)

. .

Jos et muista tarkkaa ajankohtaa, selitä tähän sitä omin sanoin

Kuinka kauan havaintosi/kokemuksesi kesti?

Kellosta katsottuna

Oman arviosi mukaan

SEURAAVASSA ON NELJä NUMEROITUA OSIOTA, JOTKA TäYTETääN HAVAINTOTYYPIN MUKAAN

1. Tuntemus (esim. kosketus tai kylmä viima)

Havaintoselostus

Selosta tapahtumien kulku mahdollisimman tarkasti ja aikajärjestyksessä (*):

Yksityiskohtia

Mitä teit juuri ennen havainnon alkamista?

Tunnetila havainnon aikana

Havainnon olosuhteet

sisällä ulkona ajoneuvossa valoisaa hämärää pimeää

2. Havainto ympäristöstä (esim. näky, kuulohavainto tai esineen liikkuminen)

Havaintoselostus

Selosta tapahtumien kulku mahdollisimman tarkasti ja aikajärjestyksessä (*):

Yksityiskohtia

Mitä teit juuri ennen havainnon alkamista?

Kohteen etäisyys lähimmillään

Loistiko ilmiö valoa?

ei kyllä, selitä

Valaisiko ilmiö ympäristöä?

ei kyllä, selitä

Kuuluiko ääntä?

ei kyllä, selitä

Tuntuiko lämpöä tai muuta fyysistä vaikutusta?

ei kyllä, selitä

Tuntuiko hajua?

ei kyllä, selitä

Esiintyikö sähkölaitteissa häiriöitä?

ei kyllä, selitä

Jättikö ilmiö jälkeensä näkyviä merkkejä ympäristöön?

ei kyllä, selitä

Oliko tapahtumalla vaikutusta eläimiin?

ei kyllä, selitä

Aiheuttiko havainto psyykkisiä vaikutuksia?

ei kyllä, selitä

Miten kohde katosi näkyvistä?

Tunnetila havainnon aikana

Havainnon olosuhteet

sisällä ulkona ajoneuvossa valoisaa hämärää pimeää

3. Selittämätön tiedonsaanti muuttuneessa tajunnassa (esim. ennusuni, ajankohtainen uni tai transsikokemus)

Kokemusselostus

Selosta tapahtumien kulku mahdollisimman tarkasti ja aikajärjestyksessä (*):

Yksityiskohtia

Uni oli

symbolinen realistinen

4. Selittämätön tiedonsaanti valveilla (esim. intuitio, realistinen kuvitelma tai jälleensyntymämuisto)

Kokemusselostus

Selosta tapahtumien kulku mahdollisimman tarkasti ja aikajärjestyksessä (*):

Yksityiskohtia

Mitä teit juuri ennen kokemuksen alkamista?

Tunnetila kokemuksen aikana

YHTEISET TIEDOT JATKUVAT

Havaintoa/kokemusta täydentävät tiedot

Näkikö joku muu saman tapahtuman? Ilmoita hänen nimensä, osoitteensa ja puhelinnumeronsa.

Kenelle kerroit kokemuksestasi ensimmäiseksi ja milloin?

Teitkö tapahtumasta muistiinpanoja?   ei kyllä, selitä

Ilmoititko kokemuksestasi sanomalehdille tai viranomaisille?   ei kyllä, selitä

Kuvaile suhtautumistasi piiloluonnollisiin kokemuksiin ennen kokemustasi ja sen jälkeen. Jos suhtautumisessasi tapahtui muutoksia, selitä miksi.

Onko sinulla muitakin samantyyppisiä kokemuksia?   ei kyllä, selitä

Jos kokemukseesi liittyy seikkoja, jotka eivät vielä tulleet esille, kerro myös niistä.

Kuvamateriaali

Havainnon mahdollisen kuva- ja piirrosmateriaalin voit lähettää osoitteella

Suomen Ufotutkijat ry
PL 51
33721 TAMPERE

info( at )fufora.fi


Voit lisätä myös tiedostoja suoraan lomakkeelle. Kuvien yhteiskoko maksimissaan 5 Mt, kuvia maksimissaan kolme kappaletta. Sallitut tiedostomuodot jpg, png ja gif.

   Kuva 1:

Kuvateksti:   Kuva 2:

Kuvateksti:   Kuva 3:

Kuvateksti:

Voidaanko nimeäsi käyttää mahdollisessa tapauksen julkaisemisessa?   ei kyllä

Nimeäsi voidaan käyttää esim. tutkijakommenttien yhteydessä.

Päiväys ja paikka

Kiitämme sinua mielenkiinnostasi Suomen Ufotutkijat ry:tä kohtaan, ja näin omalta osaltasi autat paranormaalien ilmiöiden tutkimusta.