Iskelmäviikot - Paikkavaraussovelluksen asiakasrekisterin tietosuojaseloste

1) YLEISTÄ

Kiuruveden Iskelmä Oy on sitoutunut huolehtimaan sen hallussa olevien henkilötietojen luottamuksellisuudesta ja tietosuojasta. Tämä tietosuojaseloste soveltuu henkilötietoihin, joita keräämme asiakasrekisteriimme liittyen.

Voimme päivittää tätä tietosuojaselostetta aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa tai järjestelmän tietoturvamuutosten yhteydessä.

Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 24.5.2018.

2) REKISTERINPITÄJÄ JA TIETOSUOJAVASTAAVA

Nimi: Kiuruveden Iskelmä Oy
Osoite: PL 27, 74701 Kiuruvesi
Y-tunnus: 1833033-1

Tietosuojavastaava: Timo Marjoniemi, toimisto (at) iskelmaviikko.fi

3) KENEN HENKILÖTIETOJA KERÄÄMME ?

Karavaanipaikan varanneiden asiakkaiden henkilötiedot.

4) MINKÄ TYYPPISIÄ HENKILÖTIETOJA KERÄÄMME ?

Käsittelemme rekisterissä seuraavia asiakkaitamme koskevia henkilötietoja: nimi, osoitetiedot, puhelinnumero, sähköpostiosoite.

5) MISTÄ LÄHTEISTÄ HENKILÖTIETOJA SAADAAN ?

Asiakas ilmoittaa tiedot paikkavarauksen yhteydessä. Tämä voi tapahtua ennakkovarauksena Matkamessuilla, Paikkavaraussovelluksen kautta tai paikan päällä Iskelmätoimistolla.

6) HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN PERUSTE, KÄYTTÖTARKOITUKSET JA VAIKUTUKSET

Henkilötietoja tarvitaan laskutusta ja tilastointia varten.

7) HENKILÖTIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA SIIRROT KOLMANSILLE OSAPUOLILLE

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

8) HENKILÖTIETOJEN SIIRROT EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN (ETA) ULKOPUOLELLE

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9) HENKILÖTIETOJEN SÄILYTTÄMISEN PERIAATTEET

Säilytämme henkilötietojasi asiakasrekisterissä, kunnes Iskelmäviikon tapahtuman lopullinen tilastointi on saatu otettua. Tämän jälkeen poistamme rekisteristä automaattisesti kaikki henkilötiedot pois lukien ne asiakkaat, jotka ovat tehneet seuraavalle vuodelle ennakkovarauksen.

10) REKISTERÖIDYN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Oikeuksiisi kuuluu soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:

Sinun tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntösi meille tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot -kohdan mukaisesti. Voimme pyytää sinua tarkentamaan pyyntöäsi kirjallisesti. Lisäksi sinun tulee varmentaa henkilöllisyytesi ennen pyynnön käsittelemistä.

Voimme kieltäytyä pyyntösi toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella. Sinulla on myös aina oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen EU:n jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa asuinpaikkasi sijaitsee, mikäli katsot, että emme ole käsitelleet henkilötietojasi soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

11) REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Kunnioitamme henkilötietojesi luottamuksellisuutta.

Tietoja käsitellään vain digitaalisesti. Henkilötiedot on suojattu ja tallennettu tietoturvallisesti käyttämäämme tietojärjestelmään, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat. Järjestelmien tietoturvallisuutta testataan säännöllisesti.

12) YHTEYDENOTOT

Lue Tietosuojavaltuutetun toimiston internet-sivuilta Toimi näin -kohdasta ohjeet, kuinka menetellä:

Tietojen tarkastuspyyntö: https://tietosuoja.fi/kun-haluat-tarkastaa-tietosi
Tietojen oikaisupyyntö: https://tietosuoja.fi/kun-haluat-oikaista-tietojasi
Tietojen poistopyyntö: https://tietosuoja.fi/kun-haluat-poistaa-tietosi
Tietojenkäsittelyn rajoituspyyntö: https://tietosuoja.fi/kun-et-halua-etta-tietojasi-kasitellaan

Lähetä pyynnöt tietoineen sähköpostitse osoitteeseen toimisto (at) iskelmaviikko.fi.

Voit myös lähettää pyynnöt kirjepostitse alla olevaan osoitteeseen:

Kiuruveden Iskelmä Oy
PL 27
74701 Kiuruvesi